Uslovi korišćenja

Home Uslovi korišćenja

WILD SRBIJA TV - Uslovi korišćenja

O nama

VUKAŠIN PRELEVIĆ PR AGENCIJA ZA KONSULTANTSKE AKTIVNOSTI U VEZI SA POSLOVANJEM I OSTALIM UPRAVLJANJEM 4CLICKS 2020 ZMAJEVO. (u daljem tekstu Wild Srbija TV ili Wild Srbija) Wild Srbija TV bavi se pružanjem usluga online prodaje lovačkih emisija i kurseva.

Wild Srbija TV svoje usluge korisnicima pruža, na teritoriji Republike Srbije, putem interneta i to putem internet sajta wildsrbijatv.com i aplikacije „Wild Srbija TV“ dostupne u okviru Web platforme (u daljem tekstu: internet sredstva).

Wild Srbija TV je vlasnik internet sredstava, kao i svih prava intelektualne svojine na sadržajima koji se objavljuju u okviru internet sredstava

Wild Srbija TV svoje poslovanje vrši na način propisan odredbama ovih Uslova korišćenja, te samim pristupom internet sredstvima korisnici izričito potvrđuju da su se sa tim odredbama saglasili i obavezali da će ih poštovati.

Kontakt podaci

Naziv: VUKAŠIN PRELEVIĆ PR AGENCIJA ZA KONSULTANTSKE AKTIVNOSTI U VEZI SA POSLOVANJEM I OSTALIM UPRAVLJANJEM 4CLICKS 2020 ZMAJEVO
Adresa: Ive Lole Ribara 24, 21213 Zmajevo, Srbija
Šifra delatnosti: 7022
Broj telefona: +381654920192
Email: info@wildsrbijatv.com
PIB: 113579628
MB: 66926354

Način pružanja usluge

Wild Srbija TV svoje usluge pruža na teritoriji Republike Srbije, posredstvom internet sredstava, tako što omogućuje svojim korisnicima pristup video sadržajima na platformi WILD Srbija TV.

Postupak kupovine/ prodaje proizvoda

Pravo pristupa sadržaju se dobija kupovinom mesečne ili godišnje pretplate. Prilikom kupovine pretplate na našem sajtu, sistem će sačuvati podatke o korišćenoj platnoj kartici kako bi omogućio automatsko obnavljanje pretplate po isteku trenutnog perioda.Pretplata se u svakom trenutku može otkazati u sekciji "Moj nalog" na sajtu.

Naručivanje

Korisnik vrši naručivanje odabiranjem paket pretplate (mesečne ili godišnje) u okviru internet sredstava i isti dodaje u korisničku korpu.

Nakon označavanja proizvoda i njihovog dodavanja u korisničku korpu, korisnička korpa se finalno pregleda od strane korisnika i korisnik vrši potvrdu klikom na označenom mestu za potvrdu, nakon čega korisnik nastavlja na tzv. „check-out screen“, čime se smatra da je korisnik poručio označene usluge (u daljem tekstu: porudžbenica) I pristupni kod za usluge će mu biti dostavljen putem email-a.

Prilikom „check-out-a“ na tzv. „check-out screen-u“, u svrhu dostavljanja porudžbenice, neophodno je da korisnik, na mestu predviđenom za unos, unese i obezbedi Wild Srbija TV sledeće tačne lične podatke:

  1. Ime i prezime ili naziv pravnog lica
  2. Email adresu
  3. Broj telefona
  4. Adresu na koju roba treba da bude dostavljena

Radi lakšeg korišćenja usluga koje pruža Wild Srbija TV, korisnik može izvršiti registraciju u okviru internet sredstava čime formira svoj "Korisnički nalog".

Registrovani korisnici ne moraju prilikom svake pojedinačne kupovine proizvoda Wild Srbija TV unositi navedene lične podatke, već se aktiviranjem svog "Korisničkog naloga" unošenjem korisničkog imena i lozinke, lični podaci korisnika potrebni za uspešno dostavljanje automatski prepoznaju.

Registrovani korisnici imaju mogućnost da u svakom trenutku izvrše uvid u svoje bivše porudžbine.

Korisnik je dužan da zaštiti podatke o svom korisničkom imenu i nalogu, a Wild Srbija TV nije odgovoran ukoliko navedeni podaci budu kompromitovani ponašanjem korisnika koje je u suprotnosti sa ovim Uslovima korišćenja.

Wild Srbija će smatrati da logovanje na korisnički nalog vrši korisnik tog korisničkog naloga, ali zadržava pravo da, u slučaju sumnje na zloupotrebu korisničkog naloga, pisanim ili usmenim putem kontaktira korisnika i/ili da privremeno ili trajno suspenduje kompromitovani korisnički nalog.

Maloletnici ne mogu biti ni registrovani ni neregistrovani korisnici usluga koje posredstvom internet sredstava pruža Wild Srbija TV.

Kako bi u potpunosti zaštitila privatnost, Wild Srbija TV, lične podatke prikupljene od svojih korisnika obrađuje u potpunosti u skladu sa Politikom privatnosti

Potvrda

Nakon zaključenja porudžbine na email koji je korisnik ostavio kao kontakt, biće prosleđena potvrda da je porudžbina obrađena.

Ukoliko korisnik ne primi potvrdu o obradi porudžbine, neophodno je da proveri ispravnost dostavljene email adrese ili izvrši prijavu problema, pisanim putem, na email: wild.srbija@gmail.com ili info@wildsrbijatv.com

Ukoliko postoji određena nejasnoća u pogledu porudžbenice i dostavljenih podataka, Wild Srbija TV zadržava pravo da kontaktira korisnika elektronskim ili telefonskim putem, pre finalne obrade.

Dostavljanje

Dostava korisničke šifre iz porudžbenice na dostavljenu adresu vrši se u roku od 12 h od prijema potvrde o obradi porudžbine.

Korisnik može otkazati porudžbenicu najkasnije u roku od 12h od prijema potvrde o obradi porudžbenice.

U slučaju otkazivanja porudžbenice u predviđenom roku od strane korisnika, Wild Srbija TV zadržava pravo da od primljenog iznosa cene zadrži iznos troškova koji su nastali prilikom obrade porudžbine, u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima, odnosno da korisnika koji ne preuzme, porudžbinu na adresi označenoj prilikom davanja podataka, trajno onemogući u korišćenju usluga koje pruža Wild Srbija.

Wild Srbija TV može otkazati porudžbinu korisnika najkasnije u roku od 24h od slanja potvrde o obradi porudžbine, a o tome i svakoj izmeni statusa porudžbenice će obavestiti korisnika slanjem notifikacione poruke na dostavljeni email.

Reklamacije

Korisnik je dužan da izvrši pregled dostavljenih proizvoda odmah po prijemu, u prisustvu dostavnog radnika, te o svakom nedostatku ili neslaganju sa porudzbenicom odmah obaveštava dostavnog radnika.

Korisnik može da, najkasnije u roku od 15 dana od dana dostavljanja proizvoda iz porudžbenice, pisanim putem obavestiti Wild Srbija TV o nedostacima proizvoda koji se nisu mogli uočiti prilikom inicijalnog pregleda.

Wild Srbija TV obrađuje reklamaciju primljenu od korisnika i ocenjuje osnovanost iste u roku od 7 dana od dana prijema pisanog prigovora.

U slučaju osnovanosti reklamacije, korisnik može:

  • Prihvatiti da Wild Srbija TV dostavi korisniku proizvod koji ne sadrži nedostatke
  • Vratiti proizvod koji sadrži nedostatak i zahtevati povraćaj plaćene cene od Wild Srbija TV

Wild Srbija TV ne odgovara za materijalne nedostatke dostavljenog proizvoda, nakon isteka rokova predviđenih ovim Uslovima korišćenja.

Cene

Cena svakog proizvoda ili usluge iz asortimana Wild Srbija TV biće jasno istaknuta pored svakog proizvoda ili usluge.

Način plaćanja

Korisnik plaćanje odabranih proizvoda ili usluge putovanja može vršiti:

  1. Pouzećem
  2. Platnim karticama

Kada korisnik vrši plaćanje platnom karticom, Wild Srbija TV dostavlja podatke o platnoj kartici, broju računa i sve druge podatke neophodne za izvršenje usluge plaćanja platnim karticama.

Wild Srbija TV štiti podatke korisnika prikupljene u svrhu usluge plaćanja platnim karticama u skladu sa Politikom privatnosti.

Wild Srbija TV će prilikom isporuke porudžbine, korisniku dostaviti i štampani prikaz fakture za odabrane proizvode.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Izjava o PDV-u

Wild Srbija TV - VUKAŠIN PRELEVIĆ PR AGENCIJA ZA KONSULTANTSKE AKTIVNOSTI U VEZI SA POSLOVANJEM I OSTALIM UPRAVLJANJEM 4CLICKS 2020 ZMAJEVO nije PDV obveznik.

Zaštita privatnosti korisnika

U ime Wild Srbija TV obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalititne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Wild Srbija odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica Monri WSPay, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama Monri WSPay-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Wild Srbija TV je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro i DINA metoda plaćanja

Prava intelektualne svojine

Wild Srbija TV je nosilac prava intelektualne svojine na svim autorskim sadržajima i sadržajima srodnog prava objavljenim u okviru internet sredstava i korisnicima se zabranjuje svako postupanje suprotno odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima.

Wild Srbija TV će u slučaju zloupotrebe od strane korisnika internet sredstava pokrenuti sva pravna sredstva koja im stoje na raspolaganju.

Izmene Uslova korišćenja

Wild Srbija TV zadržava pravo da vrši izmene Uslova korišćenja, a korisnik je dužan da ažurno vrši pregled izmena u okviru Uslova korišćenja.

Wild Srbija TV u okviru Uslova korišćenja obavezno naznačuje datum poslednje izmene.

Ukoliko korisnik nastavi sa koršćenjem internet sredstava i nakon izmena Uslova korišćenja, smatra se da je korisnik saglasan sa učinjenim izmenama.